Finalist besloten ontwerpprijsvraag bezoekerscentrum 'nieuwe Hollandse Waterlinie' Fort Vechten.
Ontwerp: Jochem Heijmans & Michiel van Mastrigt


De inzending voor de prijsvraag omvat een schetsontwerp voor een bezoekerscentrum met verschillende programma onderdelen. Centraal staat het inzichtelijk maken van de 'nieuwe Hollandse Waterlinie'.

Het centrum wordt gerealiseerd in een onderdeel van het fort, de zogenaamde “bomvrije kazerne". De basis voor de nieuwbouw bestaat uit een in de grond verzonken betonnen bak. Hierin bevindt zich een omsloten binnentuin met een aantal losstaande gebouwdelen en een 50 meter lange 'innundeerbare' maquette. Deze maquette stroomt een paar keer per dag onder water en laat op die manier zien hoe de Nieuwe Hollandse Waterlinie werkt.

masterplan masterplan   plattegrond en aanzichtplattegrond en aanzicht   binnentuin met waterlinie maquettebinnentuin met waterlinie maquette   impressie omsloten binnentuinimpressie omsloten binnentuin   maquettemaquette